Озакоњење објеката

Štampa
Kategorija: Uncategorised
Datum objavljivanja
Autor Super User Pogodaka: 3380

Регистар аката о oзакоњењу објеката

 

Решење, Драгутиновић Милун , 351- 1612/18 од датума 22.03.2019.године ДОКУМЕНТ

Решење, Кубуровић Мирко, 351- 1466/2018 од датума 04.03.2019.године ДОКУМЕНТ

Решење, Матовић Петар, 351- 2615/2018 од датума 05.03.2019.године ДОКУМЕНТ

Решење, Кујовић Џевахира, 351-550/2018 од датума 19.02.2019.године ДОКУМЕНТ

Решење, Гојак Бесим, 351- 396/2018 од датума 08.02.2019.године ДОКУМЕНТ

Решење, Давидовић Драгољуб, 351- 185/2017 од датума 19.02.2019.године ДОКУМЕНТ

Решење, Ђухић Нурија и Шефкија, 351-808/10 од датума 19.03.2019.године ДОКУМЕНТ

Решење, Даутовић Зеко, 351-1088/18, од датума 14.05.2019.године ДОКУМЕНТ

Решење, Љуштановић Даница и Зорица, 351-382/18, од датума 11.03.2019.године ДОКУМЕНТ

Решење, Брајовић Ненад, 351-281/18, од датума 08.05.2019.године ДОКУМЕНТ

Решење, Мосуровић Јагош, 351-232/14, од датума 03.04.2019.године ДОКУМЕНТ

Решење, Ковачевић Реџо, 351-1407/18, од датума 01.02.2019.године ДОКУМЕНТ

Решење, Дураковић Јусуф, 351-1249/18, од датума 22.03.2019.године ДОКУМЕНТ

Решење, Гојак Бесим, 351-396/18, од датума 08.02.2019.године ДОКУМЕНТ

Решење, Дукић Петар, 351-2913/18, од датума 27.03.2019.године ДОКУМЕНТ

Решење. Давидовић Драгољуб, 351-185/2017, 19.02.2019.године ДОКУМЕНТ

Решење, Матовић Петар, 351-2615/18, од датума 05.03.2019.године ДОКУМЕНТ

Решење, Козица Земка, 351-1368/18, од датума 04.02.2019.године ДОКУМЕНТ

Решење, Халиловић Алија, 351-2416/18, од датума 08.02.2019.године ДОКУМНТ

Решење, Ковачевац Реџо, 351-1407/18, од датума 01.02.2019.године ДОКУМЕНТ

Решење, Стриковић Ферид, 351-2554/18, од датума 21.01.2019.године ДОКУМЕНТ

Решење, Свичевић Добросав и Миленка, 351-788/18, од датума 03.02.2019.године ДОКУМЕНТ

Решење, Тандир Ћамил, 351-156/17, од датума 31.01.2019.године ДОКУМЕНТ

Решење, Стриковић Хајруша, 351-2377/18, од датума 21.01.2019.године ДОКУМЕНТ

Решење, Халиловић Селим, 351-1965/18, од датума 29.01.2019.године ДОКУМЕНТ

Решење, Шпиртовић Назиф, 351-178/17, од датума 24.01.2019.године ДОКУМЕНТ

Решење, Халиловић Селим, 351-1965, од датума 29.01.2019. године ДОКУМЕНТ

Решење, Кајевић Самир, 351-1635/18, од датума 23.01.2019. године  ДОКУМЕНТ

Решење, Иглица Елвис, 351-103/18, од датума 21.01.2019.године ДОКУМЕНТ

Решење, Голубовић Лука, Драгица, Ненад и Снежана, 351-501/14, од датума 18.01.2019.године ДОКУМЕНТ

Решење, Ровчанин Санин, 351-4/2018, од датума 18.01.2019.године ДОКУМЕНТ

Решење, Коковић Милоје, 351-1000/18, од датума 10.01.2019.године ДОКУМЕНТ

Решење, Балићевац Салко, 351-2750/18, од датума 03.01.2019.године ДОКУМЕНТ

Решење, Вукашиновић Мила, 351-2249/18, од датума 26.12.2018.године ДОКУМЕНТ

Решење, Гојак Нермина, 351-717/18, од датума 26.12.2018.године ДОКУМЕНТ

Решење, Хурић Нурчо, 351-1103/18, од датума 28.12.2018.године ДОКУМЕНТ

Решење, Камберовић Самир, 351-763/17, од датума 27.12.2018.године ДОКУМЕНТ

Решење, Балићевац Шућро, 351-2302/18, од датума 27.12.2018.године ДОКУМЕНТ

Решење, Прељевић Спахија, 351-2227/18, од датума 28.12.2018.године ДОКУМЕНТ

Решење, Хасанагић Шерифа, 351-2224/18, од датума 28.12.2018.године ДОКУМЕНТ

Решење, Халиловић Емина, 351-1357/18, од датума 31.12.2018. ДОКУМЕНТ

Решење, Зековић Смаил, 351-2306/18, од датума 28.12.2018.године ДОКУМЕНТ 

Решење, Филиповић Слободан, 351-508/17, од датума 11.12.2018.године ДОКУМЕНТ

Решење, Халиловић Вахид, 351-511/17, од дана 11.12.2018. године ДОКУМЕНТ 

Решење, Тахировић Изудин, 351-331/10, од датума 19.11.2018.године ДОКУМЕНТ

Решење, Џановић Мурат, 351-460/16, од датума 13.11.2018. године ДОКУМЕНТ

Решење, Вујашевић Новица, 351-145/17, од датума 04.12.2018. године ДОКУМЕНТ

Решење, Тахировић Ермедин, 351-331/10, од датума 19.11.2018. године ДОКУМЕНТ 

Решење, Пушица Грујица, 351-2094/18, од датума 27.11.2018. године ДОКУМЕНТ

Решење, Башовић Исо, 351-286/10, од датума 28.11.2018. године ДОКУМЕНТ

Решење, Хобетко Мира, 351-918/10, од датума 23.11.2018. године  ДОКУМЕНТ

Решење, Ђухић Зеко и Ђухић Џанко, 351-1878/18, од датума 28.11.2018. године  ДОКУМЕНТ

Решење, Адиловић Неџад и Адиловић Џевад, 351-64/16, од датума 21.11.2018.године ДОКУМЕНТ

Решење, Хоџић Шабан, 351-1524/10, од датума 04.11.2018.године ДОКУМЕНТ

Решење, Зековић Смаил,351-2306/18, од датума 20.11.2018.године ДОКУМЕНТ

Решење, Жиговић Месуд, 351-1902/18, од датума 27.11.2018.године  ДОКУМЕНТ

Решење, Поповић Љубосав, 351-2452/10, од датума 29.11.2018.године  ДОКУМЕНТ

Решење, Ћубић Бобан, 351-973/18, од датума 08.11.2018.године ДОКУМЕНТ

Решење, Капиџић Елмедин и Капиџић Един, 351-248/18, од датума 13.11.2018.године ДОКУМЕНТ

Решење, Жиговић Мерсудин, 351-2620/18, од датума 06.11.2018. године ДОКУМЕНТ 

Решење, Гојак Радош, 351-820/2017, од датума 08.11.2018.године  ДОКУМЕНТ

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ