Контакт

Štampa
Kategorija: Uncategorised
Datum objavljivanja
Autor Super User Pogodaka: 4853

Весна Новосел, дипл.правник

Руководилац одељења за Урбанизам,грађевинарство,комунално-стамбене и имовинско правне послове.

тел. 033/714-073 лок.111, 033/711-338


Јела Посркача, дипл.правник

Послови стручног сарадника за правне послове.

тел. 033/714-073 лок.111


Селма Чичић, дипл.инг.архитектуре

Послови урбанизма.

тел. 033/714-073 лок.105


Вера Марушић, геодетски техничар

Административно-геодетски послови из области урбанизма и планирања.

тел. 033/714-073 лок.224


Станко Кијановић, дипл.просторни планер

Послови планирања

тел. 033/714-073 лок.108